projektet BARNHEMSBARN

Det började som en undersökning som Fia Adler Sandblad gjorde under sin masterutbildning. Hon ville försöka iscensätta sin egen historia som barnhemsbarn, fosterbarn och adopterad. Hon upptäckte en historia som till stora delar är tyst, nertystad, och som hon ville få att tala. Hon gjorde ett skriftligt arbete och en föreställningsskiss som du kan läsa mer om under Bouffon - de övergivna. Detta blev början till projektet.

Projektet BARNHEMSBARN vill skärskåda och belysa erfarenheter av att förlora sina biologiska föräldrar och vad det är som bär när det mest självklara brister. VI vill stärka de här barnens röst och bidra till att skapa en historia på vilken ett samtal om deras verkligheter kan föras. 

Många barnhemsbarn har aldrig ägt sin historia. I barnhemsbarnens historia finns stora hål där man ofta inte vet vad som har hänt eller hur det var. Det har funnits inga eller få vuxna att tala med sin historia om. I de fall det funnits ett samtal har det sällan först på barnhemsbarnets villkor.   

Projektet BARNHEMSBARN arbetar med stort allvar, humor, värme och en smula ironi. Det musikaliska och poetiska får bära mening och innebörder liksom det dokumentära. 

2014 kommer projektet BARNHEMSBARN att

  • - göra en föreställning, en skolkonsert med Göteborgs Symfoniker för mellanstadiet i mars under rubriken, ”Söt, tyst och duktig”. Dirigent är Christian Karlsen.
  • - göra en iscensättning för vuxna/ unga vuxna som kommer att spelas på Stadsmuseet i samband med deras utställning ”Hitta Hem”.  
  •  

Projektet BARNHEMSBARN drivs av larssons & ADAS teater på Konstepidemin i Göteborg. Medverkar gör Jonas Franke-Blom, kompositör och musiker, Gunilla Johansson, regissör, Elisabeth Åström, scenografi och kostym och  Fia Adler Sandblad, skådespelare och dramatiker. 

Vi stöds av Göteborgs Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Statens Kulturråd, Längmanska Kulturfonden, Sensus studieförbund och den microfinansierande allmänheten. Vi samarbetar med GSO, Göteborgs symfoniker, och med Stadsmuseet i Göteborg. 

Vill du stödja projektet? Hör av dig till oss så får du fortlöpande information! Maila till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it