Om oss

Lasse Dahlquist-stipendiet 2012

larssons & ADAS teater får Lasse Dahlquiststipendiet 2012.

Lasse Dahlquistsällskapet har utsett larssons & ADAS teater till årets stipendiater med motiveringen att de med finess och framgång tolkar Lasse Dahlquist på ett unikt sätt. larssons & ADAS teater gör en personlig gestaltning i både text och ton. Gammal och nytt blandas på ett spännande sätt och gruppen arbetar också med egna texter och kompositioner, skriver sällskapet.

Det är musikern Jonas Franke-Blom som gjort de nya musikarrangemangen, skådespelaren Fia Adler Sandblad som skrivit texterna och Sören Larssons som stått för regin. Den 8 september spelade vi vår 100:de föreställning av Lasse Dahlquist för cello och solosång. Senare i höst går turnén vidare till bl.a. Skara.

I och med stipendiet skriver vi in oss i den celebra skara som prisats för att föra vistraditionen och arbetet i Dahlquists anda vidare. Det första stipendiet delades ut till Kent Andersson 1989. 

 

Om vår teater

larssons & ADAS teater
bedriver konstnärligt förnyelse och utvecklingsarbete genom våra föreställningar men också genom att vi förstärker och fördjupar kunskapen om Kroppens Poesi (som fick ett eget kapitel i den nyutkomna teaterhistorien). Vi arbetar med en teatral kommunikation med åskådarna med närvaro och den enkelhet som har sin grund i ett konstnärligt djup. Vi har uppmärksammats och hyllats under en räcka år och arbeten, inte minst för våra skildringar av mänskligheter bortom ramen för stereotypa köns- och åldersmönster.

Vi anar att det finns en värld som vi inte kommer åt, men som finns där. Vi vill skapa förutsättningar för att denna värld ska få komma till uttryck i vårt arbete. I centrum står det som kommer inifrån människan. Först kommer undersökningen av människan. Att lätta på allt det som vi hållit tillbaka, format slipat under dels våra egna år men också som är en del av våra kulturer. Detta är inte en intellektuell akt utan en pågående handling, ständig.

Det är fokus inåt, på hur livet fungerar. Hur vi fungerar. Hur vi kan använda oss av naturlagarna. Hur vi kan använda oss av våra tankar och förmögenheter, bortom ramarna för stereotyper.

Skådespelarens kunskap:

Hur ska jag som skådespelare få tillgång till mer av mig själv, mitt material, min lust och sceniska fantasi.
Grunden för larssons & ADAS teaters arbete är att vi tar vi bort personliga vanor och ovanor och ticks och ser vad som uppstår (istället för att lägga till något). Vi är nyfikna på vilka vi är bortom det vi redan vet. Detta låter enkelt men det kan bli hur utmanande och kvalificerat som helst.

Själva träningen går ut på att öva förmågan att ta tillvara på det som finns i oss – att öva lyssnandet till det som sker i en. Vi arbetar med till synes enkla handlingar – gå, stå, rikta, uttala, ljuda – men det är inte bara handlingen i sig utan den resonans i den egna kroppen som handlingen ger som intresserar oss: det som uppstår när vi handlar och hur vi förhåller oss till detta?

Skådespelararbetet handlar om att med sig själv som bas, som startpunkt och samtalspartner, använda så stor del som möjligt av sig själv och undersöka vad som finns där. Det handlar om att identifiera och behärska vissa kunskapsområden, såsom förhållandet till den egna kroppen, till tyngd och lätthet, förhållandet till rummet, rösten och talet i rummet och till åskådarna, för att definiera några av dem.

Vi började för länge sedan – var för sig och tillsammans till och från sedan 1985.
Sedan i höstas har vi med Sensus stöd kunnat bedriva den Öppna träningen som ska vara en möjlighet för teaterintresserade inom scen- konst – musik att utforska sig själv och teaterns grunder. Vi kommer med start i höst att ta upp Teaterlaborationer – samtal om scenkonst – ett arbete som vi påbörjade 2006 och som är ett mer avancerat arbete: vi utgår från någon/ några som har gjort ett arbete som de inför en inbjuden publik redovisar, inklusive frågor och allt, med en moderator som samtals- ledare. Vi kommer också att fortsätta med den Öppna träningen där ni är varmt välkomna att ta kontakt med

larssons & ADAS teater bedriver konstnärligt förnyelse och utvecklingsarbete genom våra föreställningar men också genom att vi förstärker och fördjupar kunskapen om Kroppens Poesi (som fick ett eget kapitel i den nyutkomna teaterhistorien). Vi arbetar med en teatral kommunikation med åskådarna med närvaro och den enkelhet som har sin grund i ett konstnärligt djup. Vi har uppmärksammats och hyllats under en räcka år och arbeten, inte minst för våra skildringar av mänskligheter bortom ramen för stereotypa köns- och åldersmönster.

Vi anar att det finns en värld som vi inte kommer åt, men som finns där. Vi vill skapa förutsättningar för att denna värld ska få komma till uttryck i vårt arbete. I centrum står det som kommer inifrån människan. Först kommer undersökningen av människan. Att lätta på allt det som vi hållit tillbaka, format slipat under dels våra egna år men också som är en del av våra kulturer. Detta är inte en intellektuell akt utan en pågående handling, ständig.

Det är fokus inåt, på hur livet fungerar. Hur vi fungerar. Hur vi kan använda oss av naturlagarna. Hur vi kan använda oss av våra tankar och förmögenheter, bortom ramarna för stereotyper.larssons & ADAS teater bedriver konstnärligt förnyelse och utvecklingsarbete genom våra föreställningar men också genom att vi förstärker och fördjupar kunskapen om Kroppens Poesi (som fick ett eget kapitel i den nyutkomna teaterhistorien). Vi arbetar med en teatral kommunikation med åskådarna med närvaro och den enkelhet som har sin grund i ett konstnärligt djup. Vi har uppmärksammats och hyllats under en räcka år och arbeten, inte minst för våra skildringar av mänskligheter bortom ramen för stereotypa köns- och åldersmönster.

Vi anar att det finns en värld som vi inte kommer åt, men som finns där. Vi vill skapa förutsättningar för att denna värld ska få komma till uttryck i vårt arbete. I centrum står det som kommer inifrån människan. Först kommer undersökningen av människan. Att lätta på allt det som vi hållit tillbaka, format slipat under dels våra egna år men också som är en del av våra kulturer. Detta är inte en intellektuell akt utan en pågående handling, ständig.

Det är fokus inåt, på hur livet fungerar. Hur vi fungerar. Hur vi kan använda oss av naturlagarna. Hur vi kan använda oss av våra tankar och förmögenheter, bortom ramarna för stereotyper.
 

Om oss

Sören Larsson

Regissör och pedagog, är utbildad hos Jerzy Grotowski i Wroslaw, Polen. Startade 1988 larssons teaterakademi
och larssons teater. Driver sedan 2006 larssons och ADAS teater tillsammans med Fia Adler Sandblad.
Hemsida: http://www.larssonslabb.se/

Fia Adler Sandblad

född i Göteborg, är verksam som skådespelare, dramatiker, regissör och pedagog. Utbildad hos Doreen Cannon i London och Sören Larsson i Göteborg. Startade 1993 ADAS musikaliska teater. Hemsida: http://www.adasmusikaliskateater.se/

 

2005 gjorde de tillsammans den uppmärksammade TJECHOV-föreställningen ADA berättar en TJECHOV- novell: Ta fast tjuven! som spelar på Konstepidemin och på turné. Den har framförts som lunchteater på Stadsteatern i Göteborg och runt om på teatrar, föreningsmöten och på skolor i Västra Götalands- regionen.

2006 blev Fias magisteruppsatsen klar: ”Att skapa sceniskt liv. En jämförande studie mellan Doreen Cannons och Sören Larssons arbete med skådespelare och texter av Anton Tjechov”. Arbetet med Teaterlaborationer – samtal om scenkonst påbörjades.

2007 presenteras två urpremiärer: Larssons blandning samt BERTHA - en annan historia om kärlek med manus av dramatikern och författaren Malin Lindroth.

2008 börjar de undervisa på Dramatiken, sedermera teaterstudier, på Institutionen för Litteraturvetenskap, Idéhistoria och Religionsvetenskap. 

 

2009 genomförde de två internationella gästspel med BERTHA- en annan historia om kärlek. På våren var de i New York där vi spelade på Cherry Lane Theatre och på Svenska Ambassaden i Washington, House of Sweden. På hösten var de på teaterfestival i Marrakech, Marocko. De etablerade Öppen Träning för att kunna ge öppna workshops för yrkesverksamma artister.

 

2010 stod de som värdar och genomförde en Dans & Teater Festival på Konstepidemin med 57 programpunkter under tio dagar.

 

2011 påbörjar Sören sammanställningen av sitt liv i konsten. 

 

2012 tar Fia sin masterexamen i fördjupat skådespeleri med uppsatsen Jag tar hand om och delar minnen och möjligheter - att arbeta med utgångspunkt i kroppslig erfarenhet. Hon gjorde också en iscensättning av några av hennes egna historier som barnhemsbarn, se vidare Bouffon och Styvbarnsprojektet. De fick ta emot Lasse Dahlquist-stipendiet. I motiveringen går att läsa att de "med finess och framgång tolkar Lasse Dahlquist på ett unikt sätt" samt att de "gör en personlig gestaltning i både text och ton. Gammalt och nytt blandas på ett spännande sätt och gruppen arbetar också med egna texter och kompositioner". Urpremiär på Hjördis mitt i hjärtat. 

 

 Fia Adler Sandblads masteruppsats

Teaterns sprängkraft ligger i det faktum att det är möjligt att låna sig till andra upplevelser och erfarenheter än de som vi förknippar med vår egen person och karaktär. Skriver Fia Adler Sandblad i en artikel på nättidningen alba.
Läsa hela artikeln »

Om larssons & ADAS teater

Teaterkonsten står och faller med sin förmåga att om och om igen göra sig angelägen, både till form och innehåll. Teatern har möjligheten att ställa samtiden på scenen och att låta oss få syn få tillvaron i hela dess komplexitet. Teatern har också möjligheten att frambringa de mänskliga resurserna som ligger slumrande inom oss.
Den nutida teaterns förmåga att ta risker och att gå vidare är begränsad av strukturella och ekonomiska skäl. Strukturen med fasta resurser och höga produktivitetskrav gör det svårt att tillgodose ensemblens/ delar av ensemblens behov av utforskande aspekter i arbetet. Samtidigt söker scenkonsten ett språk, dels för att inbördes kunna samtala om konsten och det kunnande som finns inom konstformen, men också för att detta kunnande ska komma andra sektorer av samhället till glädje och utveckling.
larssons & ADAS teater arbetar med undersökandet och (åter) upptäckandet av teaterns elementära kunskaper, fritt och oberoende, där själva konstformen och skådespelarens kunskap och släktskap med annat konstnärligt arbete står i fokus. Vi vill att arbetet ska innehålla en stark aspekt av arbete nära åskådare, både för en inbjuden/ uppsökt publik under själva arbetsprocessen och sedan i form av små, lätta föreställningar som ska kunna turnera och spelas nästan överallt. Teatern ska i denna basala form kunna uppstå på ställen och i sammanhang som aldrig eller nästan aldrig upplevt den såväl som på de etablerade scenerna. Genom vårt konstnärliga arbete vill vi.
- formulera och undersöka vår samtid och dess historier.
- ge möjlighet till ungdomar att pröva på teatern som konstform.
- att en teaterintresserad allmänhet/ andra yrkesgrupper såsom lärare, bibliotekarier, personer inom socialtjänsten m. fl. yrkeskategorier ska kunna uppleva och låta sig inspireras av teaterns grunder för att vitalisera sitt eget arbete.